TANLAND ดินแดนแห่งความสมดุล

ที่ “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” แนวคิด “กรีนโนเวชั่น” (Greennovation) คือหัวใจหลักที่พาเราเดินไปข้างหน้า เทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ดีที่สุดในโลก ถูกนำมาใช้ผลิตเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ความทันสมัยของระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อทำให้ขวดบรรจุลดปริมาณ การใช้พลาสติกลงได้มากถึง 36% ความเร็วระดับ 600 ขวดต่อนาทีและเดินเครื่องต่อเนื่องนาน 120 ชั่วโมง ทำให้แต่ละปี “อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนที” ถึง 600 ล้านขวดถูกส่งถึงมือผู้บริโภค โดยคงความสด และ คุณค่าทางสารอาหารตามธรรมชาติไว้ ได้ดีกว่าถึง 5 เท่า การออกแบบโครงสร้างอาคารนำแสงสว่างธรรมชาติมาใช้มากที่สุด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 30-50% น้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากการผลิตนำมาบำบัดแล้วกลับไปหมุนเวียน เป็นพลังงานใช้อีกครั้งหนึ่ง ผนังโรงงานทั้งหมดเป็นวัสดุควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหมดเพื่อรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด

/ขอบคุณ ททท