สั่งตรวจเข้มแรงงานไทยลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งตรวจเข้มแรงงานไทยลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว หลังพบในรอบ 11 เดือน ระงับการเดินทางไปแล้ว 700 คน ส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนทางสื่อออนไลน์

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในปัญหาการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิเข้มงวด ตรวจสอบผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 ระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้แล้วจำนวน 700 คน โดยจะแฝงตัวในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ซึ่งอยู่ได้ครั้งละ 90 วัน หากสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปได้ก็จะมีนายหน้ามารับเพื่อไปทำงาน เมื่อใกล้ครบกำหนดก็จะแนะนำให้เดินทางกลับประเทศและขอเดินทางกลับเข้ามาใหม่ แต่บางรายก็อยู่ต่ออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีหลายรายได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่โฆษณาชวนเชื่อ ขณะเดียวกันอาจถูกบังคับให้ค้าประเวณี โดยคนหางานส่วนใหญ่จะได้รับการชักชวนทางสื่อออนไลน์ และไม่รู้จักผู้ที่มาชักชวนแต่อย่างใด

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้ประกาศเตือนมาตลอดว่าอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้ไปทำงานเกาหลีใต้ทางสื่อออนไลน์ เพราะการไปทำงานเกาหลีใต้ที่ถูกกฎหมายต้องไปโดยวิธีรัฐจัดส่ง ซึ่งทางการไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางการเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ดังนั้น หากอยู่หรือทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงิน ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย และถูกทางการเกาหลีขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศ (Black List) ทำให้สูญเสียโอกาสในการเดินทางไปทำงานเกาหลี ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกด้วย ขอให้ติดต่อสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694.-สำนักข่าวไทย